มรดกไทย l ความเชื่อเรื่องนรกในพระพุทธศาสนา

#มรดกไทย l มรดกเพลงไทย นำเสนอเพลง “ชั่วฟ้าดินสลาย”
มรดกวิถีไทย วัดพืชอุดม วัดไผ่โรงวัว แหล่งเรียนรู้เรื่องนรกสวรรค์
มรดกภูมิปัญญาไทย ความเชื่อเรื่องนรกในพระพุทธศาสนา
มรดกทางภาษา แนะนำหนังสือ อัญมณีแห่งชีวิต ชนะเลิศรางวัลซีไร้ท์ ปี พ.ศ. 2533 ผลงานของอัญชัน
.
ดำเนินรายการโดย อ.สมพงษ์ บุญหนุน
ออกอากาศ[24 สิงหาคม2563] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #มรดกไทย #FM895