Kids_คิด | การเรียนพิเศษสำคัญต่อหนู…จริงหรือ?

#Kids_คิด | การเรียนพิเศษสำคัญต่อหนู…จริงหรือ?
.
การเรียนพิเศษสำคัญต่อหนู…จริงหรือ? พบกับน้องๆวัยใส ที่จะมาร่วมแบ่งปันความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนพิเศษ เมื่อเด็กเรียนตามหลักสูตรภาคบังคับแล้ว อาจจะเรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมประจำชาติไปแล้วที่เด็กไทยต้องเรียนพิเศษจะได้ทันสมัยและเก่งทันลูกคนอื่น จริงหรือ
.
ดำเนินรายการโดย ครูนิลุบล วงศ์จำปา
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
.
ออกอากาศ [30 สิงหาคม 2563 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio