ประกาศผู้ชนะ จ้างการควบคุมการออกอากาศ จำนวน ๑๒ เดือน