ประกาศผู้ชนะ จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน ๑ งาน