มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดพิธีทอดกฐินในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระสังฆราช ณ วัดวังตะเคียน จังหวัดปราจีนบุรี

อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการทอดกฐินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อัญเชิญผ้าพระกฐินประทานไปทอดถวายพระสงฆ์ที่จำนำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดวังตะเคียน หมู่ 17 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และมอบปัจจัยทำบุญจากผู้จิตศรัทธาที่ร่วมกันบริจาค จำนวน 468,339 บาท เพื่อสมทบทุนในการสร้างศาลาการเปรียญซึ่งเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาของให้แล้วเสร็จต่อไป
.
ฐิติรัตน์ แสงบุญเกิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รายงาน