ประกาศผู้ชนะ ค่าจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อแนะนำรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี