FaceTheFact l New Normal ต้อนรับปีใหม่

#FaceTheFact l New Normal ต้อนรับปีใหม่
.
เมื่อโควิด 19 มาเยือนไทย รอบสอง ชีวิตแบบ New Normal รอบสองก็ต้องตามมา นับเป็นการทบทวนการใช้ชีวิตที่เราทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ ข้อปฏิบัติ จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาวะแวดล้อมในการทำงาน มีดังนี้
1. ใส่หน้ากากอนามัย,
2. ล้างมือบ่อยๆเมื่อต้องออกจากบ้าน,
3. รักษาระยะห่างทางสังคม,
4. อยู่บ้านหรือทำงานที่บ้าน,
5. ติดต่อสื่อสารทางออนไลน์,
6. รักษาความสะอาด, หลีกเลี่ยงการชุมนุมในที่แออัด
.
ส่วนในกลุ่มของผู้สูงวัย ก็มีคำแนะนำดังนี้
1. ให้ทำกิจกรรมออนไลน์ เช่น ซื้อของ หรือทำธุรกรรม อื่นๆ,
2. พักผ่อนอยู่บ้าน ทำอาหารทานเอง เน้นโปรตีนเพื่อป้องกันภาวะสมองถดถอย,
3. ลดความเครียดด้วยการออกกำลังอยู่กับบ้าน เช่น การเดินซอยเท้าอยู่กับที่ และพักผ่อนให้เพียงพอให้ได้วันละ 7-9 ชั่วโมงต่อวัน
ข้อมูลจาก www.goodlifeupdate.com
.
ดำเนินรายการโดย ผศ.สุภาพร แพรวพนิต และ ดร.ภัสสร สังข์ศรี
.
ออกอากาศ[ 8 มกราคม 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #Facethefact #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #ผู้สูงวัย #ผู้สูงอายุ #รู้ต่างวัย