FaceTheFact l การจัดที่พักอาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

FaceTheFact l การจัดที่พักอาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
.
กรณีที่น่าสนใจของประเทศสเปน คือการจัดทำโครงการให้ผู้สูงวัยที่ไม่แสวงหากำไร ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยจัดทำที่พักอาศัยให้กับผู้สูงวัยให้เหมาะสม และมีความปลอดภัย เช่น การติดตั้งทางเดินพิเศษที่มีราวจับ การจัดทำพื้นผิวทางเดินที่ป้องกันการลื่นล้ม การจัดหาอาหารอย่างเหมาะสม การจัดกิจกรรมการออกกำลังกายร่วมกัน การบริการทำความสะอาด และการจัดรถรับส่งเมื่อผู้อายุต้องการเดินทาง
.
เรื่องและภาพโดย https://www.bbc.com/thai/international-49502287
.
ดำเนินรายการโดย ผศ.สุภาพร แพรวพนิต และ ดร.ภัสสร สังข์ศรี
.
ออกอากาศ[ 8 กันยายน 2565] ติดตามรับฟังได้ทาง #Facethefact #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #ผู้สูงวัย #ผู้สูงอายุ #รู้ต่างวัย