สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มทร.ธัญบุรี รังสิต ให้บริการคำปรึกษากับแพทย์แผนไทยประยุกต์โดยตรง ผ่าน VDO Call

สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศูนย์รังสิต ให้บริการ Telemedicine ปรึกษากับแพทย์แผนไทยประยุกต์วิชาชีพจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงผ่าน VDO Call สำหรับผู้ป่วยและญาติที่ไม่สะดวกมารับบริการ ณ สถานพยาบาลฯ สามารถรับคำปรึกษาได้ทุกเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และหากไม่สะดวกมารับยา สถานพยาบาลจะจัดส่งยาตามที่อยู่ที่ผู้ป่วยต้องการโดยขั้นตอนการขอรับคำปรึกษา 1. ติดต่อผ่านช่องทาง อาทิ Line : TMC.RANGSIT Facebook: สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โทรศัพท์ 08-0356-1017 หรือ 0-2592-1991 2.แจ้งข้อมูลเบื้องต้น ประวัติการรักษาและความต้องการในการเข้ารับบริการกับเจ้าหน้าที่เวชระเบียน 3.นัดหมายแพทย์ฯ เพื่อรับบริการปรึกษาแพทย์ผ่าน TMCCLINIC TELEMEDICINE โดยการให้คำแนะนำและบริการทางการแพทย์แผนไทยนี้ เป็นไปในกรอบจำกัดตามข้อมูลที่แพทย์แผนไทยประยุกต์วิชาชีพได้รับจากผู้รับบริการ อาจไม่ได้จัดว่าเป็นการวินิจฉัยทางการแพทย์และไม่สามารถให้บริการในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ต้องการการรักษาทางการแพทย์เร่งด่วน เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 30 กันยายน 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2592-1991
.
ณัฐวรา กีรติธนาพันธ์ วิทยุราชมงคลธัญบุรี รายงาน