จิตวิทยากับครูยุ้ย l การปรับตัวให้เข้ากับที่ทำงานใหม่

#จิตวิทยากับครูยุ้ย l การปรับตัวให้เข้ากับที่ทำงานใหม่
.
ดำเนินรายการโดย ธีรวดี ยิ่งมี
Teeravadee Yingmee
และ ผศ.ณัฏฐพงศ์ ชูทัย
.
ออกอากาศ [21 มกราคม 2564 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #จิตวิทยากับครูยุ้ย #FM895