FOODDELIVERY l เทรนด์อาหารเครื่องดื่ม 2021 มาแรง เน้นตอบโจทย์สุขภาพ

#FOODDELIVERY l ทำไมควรกินเกลือให้น้อยลงในช่วงฤดูหนาว
// เทรนด์อาหารเครื่องดื่ม 2021 มาแรง เน้นตอบโจทย์สุขภาพ
// สารพัดผลิตภัณฑ์จาก ไก่ ให้สุขภาพดี
// ปลูกฝังเรื่อง’กิน ตั้งแต่เล็ก ช่วยส่งเสริมมีพัฒนาการที่ดี
// เปิดหม้อเมนูจากไก่ ไก่ต้มข่าแห้ง
.
ดำเนินรายการโดย ณัฐพล ดีอุต
.
ออกอากาศ[ 22 กุมภาพันธ์ 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง#FOODDELIVERY #อาหาร #โภชนาการ #นวัตกรรมด้านอาหาร #ไก่ #สุขอนามัย #เทรนด์อาหาร