มทร.อีสาน ยืนหนึ่ง มหาวิทยาลัยคุณภาพ 3 สมัยซ้อน ในกลุ่มราชมงคล การันตรีจากผลการจัดอันดับของ Webometrics

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า ในเดือน กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับการจัดอันดับจาก Webometrics Ranking of World Universities จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน โดยมีการวัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสารอื่น ๆ และวัดความสามารถในการเป็น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)” ซึ่งมีมหาวิทยาลัยทั่วโลกเข้าร่วมการจัดอับดับทั้งสิ้น 11,987 แห่ง ประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info โดยการจัดอันดับล่าสุดในเดือนกรกฎาคม 2564 มทร.อีสาน ได้รับการจัดอันดับที่ 25 ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 2,990 ของโลก ทำให้ มทร.อีสาน สามารถครองแชมป์มหาวิทยาลัยคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องถึง 3 สมัย ในการเป็นอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ทั้ง 9 แห่ง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม 2564 และครั้งล่าสุดในเดือนกรกฎาคม 2564 นี้
.
รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร ยังเปิดเผยเพิ่มเติ่มว่า สำหรับ มทร.อีสาน ภายให้การกำกับติดตามของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้มุ่งเน้นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศในการพัฒนาเข้าสู่ยุคดิจิทัล และยังมีนโยบายผลักดันยุทธศาสตร์สำคัญของมหาวิทยาลัยทั้งด้านของวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านเกษตรอินทรีย์ การวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ การขับเคลื่อนโครงข่ายระบบรางและอากาศยานของประเทศ ส่งผลให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตื่นตัวเร่งสร้างผลงานด้านวิชาการ และส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและระดับโลก ส่งผลให้ มทร.อีสาน คว้าแชมป์มหาวิทยาลัยคุณภาพจากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World Universities ในครั้งนี้
.
วราภรณ์ นามบุตร งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มทร.อีสาน