สุขอาสา l มทร.ธัญบุรี รวมพลังช่วยเหลือ นศ.-ประชาชน สู้วิกฤติโควิด-19 มหาวิทยาลัยนวัตกรรม เพื่อสังคม

สุขอาสา l พิจิตรไอเดียเก๋ ภูมิปัญญาชาวบ้านทำเตียงสนามแคร่ไม้ไผ่
// มทร.ธัญบุรี รวมพลังช่วยเหลือ นศ.-ประชาชน สู้วิกฤติโควิด-19 มหาวิทยาลัยนวัตกรรม เพื่อสังคม
// ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 กับกิจกรรมดีดี จาก มทร.ธัญบุรี
.
ดำเนินรายการโดย ณัฐพล ดีอุต
.
ออกอากาศ[ 6 สิงหาคม 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio
#สุขอาสา #เราทำความดีด้วยหัวใจ #อาสา #จิตอาสา #อาสาสมัคร #คิดอาสา #คนอาสา #ภารกิจจิตอาสา #ยิ่งให้ยิ่งได้