มทร.รัตนโกสินทร์ ศึกษาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคอีสาน

มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย อ.อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำบุคลากรและนักศึกษาที่ร่วมโครงการสัมมนาองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 เดินทางทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคอีสาน ณ วัดไชยศรี จ.ขอนแก่น โดยได้รับความกรุณาจาก พระครูบุญชยากร เจ้าอาวาส อำนวยการต้อนรับ ซึ่งจัดกิจกรรมชม”สิม”หรือ”อุโบสถ”โบราณอายุกว่าร้อยปี ซึ่งมี”ฮูปแต้ม”หรือจิตรกรรมฝาผนังศิลปะพื้นบ้านอีสาน เล่าวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่อง “สินไซ” อีกทั้งได้ชมการแสดงหมอลำหุ่นคณะสินไซน้อยร้อยปี ซึ่งแสดงโดยนักเรียนโรงเรียนบ้านสาวะถี (ราษฎร์รังสฤษดิ์) อีกทั้งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมนำชมพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยคณะครู นักเรียน และชาวบ้านสาวะถี จ.ขอนแก่น
.
สำนักงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์:รายงาน