มทร.ตะวันออก เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีและรับรางวัล ราชมงคลสรรเสริญ เนื่องในวันราชมงคลน้อมเกล้า

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ นางสาวอันธิกา ไชยศิลป์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลแทนคุณส่วน พนมวัฒนากุล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ที่ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เสนอรายชื่อให้ได้รับรางวัล ประเภทบุคคลทั่วไป ผลงานด้านวัฒนธรรม สาขาวัฒนธรรมด้านธรรมชาติ จากผลงานประติมากรรมทางธรรมชาติอายุนับล้านปี ” อุทยานหิน ล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา” ชลบุรี ซึ่งเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี ที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางธรรมชาติ มีไม้กลายเป็นหินอายุกว่าล้านปีและมีการออกแบบเป็นรูปร่างต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ไปเยี่ยมชมและใช้จินตนาการของตนเองเพื่อชม นอกจากนี้ยังมีสวนดอกไม้ สวนไม้ดัดที่มีอายุมากกว่า ๒๐๐ ปีตั้งแต่สมัยอยุธยา และต้นไม้หายากอีกมากมาย
.
รางวัลที่ได้รับนี้ ได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เนื่องในวันราชมงคลน้อมเกล้า ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
.
นางสาวสยุมพร บุญเกิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รายงาน