Tips for Trips by ศิลปศาสตร์ I EP. 12 I คำศัพท์พื้นฐานการไปเที่ยวญี่ปุ่น

Tips for Trips by ศิลปศาสตร์ I EP. 12 I คำศัพท์พื้นฐานการไปเที่ยวญี่ปุ่น
.
หากคุณกำลังวางแผนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น คำศัพท์ที่มีประโยชน์ต่อการเดินทางที่จะทำให้คุณเดินทางสะดวกมากขึ้น เช่น ภาษาญี่ปุ่น : 東京タワーはどこですか。(โตเกียว ทาว่า วะ โด๊ะโกะ เดสุก๊ะ) ภาษาอังกฤษ : โตเกียวทาวเวอร์อยู่ที่ไหน? เป็นต้น
———————-
สาระความรู้ด้านการท่องเที่ยววิถีใหม่ เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทำความรู้จักกับท่องเที่ยวเทรนด์ใหม่สไตล์มูเตลู
เตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกเดินทาง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมกัน
ในรายการ Tips for Trips by ศิลปศาสตร์
นำเสนอสาระความรู้โดย
คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
ทุกวันอาทิตย์ 8.00 – 8.30 น.