FaceTheFact l สูงวัยขอพ้นภัยจากโควิด

FaceTheFact l สูงวัยขอพ้นภัยจากโควิด
.
การใส่หน้ากากอนามัยให้ปลอดภัย
1. ให้ล้างมือก่อนสวมหน้ากาก
2. ใส่หน้ากากโดยให้ด้านที่มีสีเข้มเอาไว้ด้านนอก
3. กดลวดด้านบนของหน้ากากให้แนบชิดกับสันจมูก ตัวหน้ากากปิดตั้งแต่จมูก ปาก และคาง
4. ควรเปลี่ยนหน้ากากตามความเหมาะสม
5. ต้องทิ้งหน้ากากใส่ในถุงพลาสติก มัดให้เรียบร้อย ก่อนทิ้งลงถังขยะ
6. ล้างมือทุกครั้งหลังทิ้งหน้ากาก
ที่มาภาพ https://allwellhealthcare.com/elderly-covid-19/
ที่มาข้อมูล https://www.2.si.mahidol.ac.th
.
ดำเนินรายการโดย ผศ.สุภาพร แพรวพนิต และ ดร.ภัสสร สังข์ศรี
.
ออกอากาศ[ 22 เมษายน 2565] ติดตามรับฟังได้ทาง #Facethefact #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #ผู้สูงวัย #ผู้สูงอายุ #รู้ต่างวัย