ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โดยมีกำหนดสอบข้อเขียนในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เวลา 09.00 น เป็นต้นไป