มทร.ล้านนา ส่งผลงานเข้าร่วม FTI Expo2022 แสดงศักยภาพมหาวิทยาลัยแห่งวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงาน FTI Expo 2022 – Shaping the Future Industry ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ ที่มีการต่อยอดจากการค้นคว้าวิจัยเพื่อรองรับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
.
โดย มทร.ล้านนา ได้นำผลงานเข้าร่วมจัดแสดง คือเครื่องบำบัดน้ำด้วยวิธีตกตะกอนทางไฟฟ้า Innovative Air Cleaner (เครื่องกรองอากาศระบบไฟฟ้าสถิต) Pulse Electric Field (PEF, เครื่องสนามไฟฟ้าพัลส์) เครื่องพิมพ์วัสดุหนืด 3 มิติ แผ่นไฟเบอร์บอร์ดจากเส้นใยธรรมชาติ เครื่องต้นแบบบำบัดอากาศด้วยจานหมุนไฟฟ้าแรงดันสูงขนาด 10 กิโลโวลต์ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและต่างชาติ ท่านที่สนใจผลงานสิ่งประดิษฐ์สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา โทร 053-266-518 ต่อ 1011
.
ธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล วิทยุราชมงคลล้านนา รายงาน