มรดกไทย 13 มิถุนายน 2562 l หมากพืชเศรษฐกิจที่ทรงคุณค่าของไทย


1.ช่วงมรดกเพลงไทย นำเสนอเพลง “ หมากเกมนี้ ”คำร้อง/ทำนองประวัติของวงอินคา และเนื้อหาของเพลงที่น่าสนใจของเพลงนี้
2. มรดกวิถีไทย หมากพืชเศรษฐกิจที่ทรงคุณค่าของไทย
3 มรดกภูมิปัญญา หมากและความสัมพันธ์ ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไทย
4. มรดกทางคำสอน สำนวนไทยที่เกี่ยวข้องกับพืช