มทร.พระนคร ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นปี 2562 ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น พลัส