มทร.รัตนโกสินทร์แถลงข่าวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 35 รัตนโกสินทร์เกมส์


ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 35 รัตนโกสินทร์เกมส์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ในปีการศึกษา 2561 นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยใช้ชื่อการแข่งขันว่า “รัตนโกสินทร์เกมส์” และใช้ช้างเป็นสัตว์ประจำมหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นสัตว์นำโชคประจำการแข่งขันด้วยกำหนดการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 3 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายาโดยมีจำนวนชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันสิ้น 13 ชนิดกีฬา