นศ.ประติมากรรม มทร.อีสาน กวาด 5 รางวัลสร้างหุ่นฟาง จากมหกรรมประกวดหุ่นฟางห้วยตึงเฒ่า ครั้งที่ 1


นักศึกษาสาขาวิชาประติมากรรม คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน ใช้ทักษะฝีมือสร้างผลงานหุ่นฟางตามรอยครู อาจารย์บุญเกิด ศรีสุขา ผู้ที่ริเริ่มสร้างหุ่งฟางคิงคองยักษ์ให้ห้วยตึงเฒ่าจนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง จนสามารถคว้ารางวัลมาได้ถึง 5 รางวัล ในงานมหกรรมประกวดหุ่นฟางห้วยตึงเฒ่า ครั้งที่ 1 ณ ลานหุ่นฟางคิงคอง ภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “สัตว์ป่า ภายใต้พระบารมีพ่อ” ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 9 ทีม จาก 3 มหาวิทยาลัย โดย มทร.อีสาน สร้างหุ่นฟางสิงโต คว้ารางวัลชนะเลิศ ครองแชมป์ร่วมกันกับ หุ่นฟางกวาง ของ มทร.ล้านนา นอกจากนี้มีหุ่นฟางรูปสัตว์ของ มทร.อีสาน ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ หุ่นฟางกวางมูส และ หุ่นฟางหมูป่า และรางวัลพิเศษ ได้แก่ หุ่นฟางฟางนกยูง และ หุ่นฟางนกเงือก โดยหุ่นฟางที่จัดประกวดภายในงานจะจัดแสดงไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมตลอดฤดูหนาวนี้