ราคากลาง จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู จำนวน ๑ งาน