มทร. ธัญบุรี เชิญชวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมกลุ่มทาง FACEBOOK “RMUTT CLUB” เพื่อรับข่าวสารและสอบถามปัญหาต่าง ๆ ก่อนเปิดภาคเรียน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ทางมหาวิทยาลัยมีความห่วงใย นักศึกษาที่กำลังจะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 จึงมอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษา องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา มทร.ธัญบุรี จัดทำกลุ่มทาง Facebook ในชื่อว่า “RMUTT CLUB” ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 ที่มีข้อสงสัยได้สอบถามหรือพูดคุยกันภายในกลุ่มได้ อีกทั้งยังสามารถติดต่อคณาจารย์และรุ่นพี่ในสาขาของตนได้สะดวกและง่ายขึ้น ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกลุ่มได้ด้วยการพิมพ์ข้อความ RMUTT CLUBใน Facebook ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
.
น.ส.รุ่งฤทัย แขกพงษ์ วิทยุราชมงคลธัญบุรี รายงาน