เป็นเรื่องเป็นราว l รัฐบาลไฟเขียวใช้งบกลาง 97 ล้าน เดินหน้าอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ

เป็นเรื่องเป็นราว l – รัฐบาลไฟเขียวใช้งบกลาง 97 ล้าน เดินหน้าอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ
– อินโดนีเซีย พบคลื่นเสียง “แยกขยะพลาสติก” ออกจากมหาสมุทร
– BeachBot หุ่นยุนต์เก็บก้นบุหรี่บนชายหาด นวัตกรรมจากเนเธอร์แลนด์
.
ดำเนินรายการโดย วัชรินทร์ คันทะชา @เล่าเป็นเรื่อง
.
ออกอากาศ 25 มกราคม 2565
ติดตามรับฟังได้ทาง #เป็นเรื่องเป็นราว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #ราชมงคลธัญบุรี #อาชีวะ #แยกขยะ #หุ่นยนต์