เป็นเรื่องเป็นราว l หลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญ EP.1

เป็นเรื่องเป็นราว l หลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญ EP.1
คุณวิศวาณี สหพัฒนประเสริฐ ผู้บริหารโรงเรียนการเดินเรือสปีดี้ (พี่วินนี่ )
https://www.youtube.com/@WinnieTalks

– ความจริงเกี่ยวกับอุตสากรรมเดินเรือและความต้องการแรงงานในระดับสากลเป็นอย่างไร
.
ดำเนินรายการโดย วัชรินทร์ คันทะชา @เล่าเป็นเรื่อง
.
ออกอากาศ 22 กุมภาพันธ์ 2566
ติดตามรับฟังได้ทาง #เป็นเรื่องเป็นราว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #ราชมงคลธัญบุรี #โรงเรียนการเดินเรือสปีดี้ #อุตสาหกรรมเดินเรือ