ช่างช่วย I Ep.32 การตรวจรับบ้านพิจารณาระบบน้ำดี (ต่อ)

ช่างช่วย I Ep.32 การตรวจรับบ้านพิจารณาระบบน้ำดี (ต่อ)
.
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ณัฐนนท์ รัตนไชย และ วัชรินทร์ คันทะชา @เล่าเป็นเรื่อง
.
ออกอากาศ 12 มีนาคม 2566
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #ช่างช่วย #ตรวจสอบรับบ้าน #ระบบน้ำ