เป็นเรื่องเป็นราว l นวัตกรรมอาหาร ทางรอดในวันที่โลกไม่เหมือนเดิม

เป็นเรื่องเป็นราว l นวัตกรรมอาหาร ทางรอดในวันที่โลกไม่เหมือนเดิม
– ญี่ปุ่นอนุมัติแผนสร้างคาสิโน ตั้งเป้ากวาดรายได้แสนล้านต่อปี
.
ดำเนินรายการโดย วัชรินทร์ คันทะชา @เล่าเป็นเรื่อง
.
ออกอากาศ 17 พฤษภาคม 2566
ติดตามรับฟังได้ทาง #เป็นเรื่องเป็นราว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #ราชมงคลธัญบุรี #นวัตกรรมอาหาร #คาสิโน