Comtoday l ระบาดหนัก ChatGPT ปลอมบน Facebook หลอกให้ใช้ หวังกระจายมัลแวร์

Comtoday l ระบาดหนัก ChatGPT ปลอมบน Facebook หลอกให้ใช้ หวังกระจายมัลแวร์
.
ดำเนินรายการโดย พี่มิ้งค์ พรชัย จันทรศุภแสง
.
ออกอากาศ 29 พฤษภาคม 2566
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #Comtoday #computer #เทคโนโลยี #มัลแวร์ #ChatGPT