สถานีวิทยุ มทร.ธัญบุรี หารือกับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ตะวันออก ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง สร้างเครือข่ายและส่งเสริมองค์ความรู้สู่สาธารณะ

รศ.ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และทีมงานฝ่ายผลิตรายการ เดินทางเข้าพบ อ.ละอองศรี เหนี่ยงแจ่ม คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ตะวันออก โดยมี ดร.สุมาลี สมนึก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย, นางสาวฉันท์ชนก กิ่มแก้ว รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี, นางสาวธิติยา ไกรบุตร นักปฏิบัติการอุดมศึกษา และ อ.ศนียา พันธ์ศรี อาจารย์ประจำสาขานวัตกรรมการสื่อสาร เข้าร่วมประชุม ณ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ตะวันออก โดยทั้งสองหน่วยงานได้หารือถึงแนวทางการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงร่วมกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี ที่ต้องการมุ่งเน้นส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข่าวสารร่วมกันระหว่างเครือข่าย 9 ราชมงคล เพื่อสร้างเครือข่ายและส่งเสริมองค์ความรู้สู่สาธารณะ
.
ทั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ตะวันออก มีความพร้อมที่จะผลิตรายการในชื่อว่า “ชวนกันมานั่งคุย BY BUSIT” รายการรูปแบบสนทนาสบายๆ ชวนศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ นักศึกษาและคณาจารย์ มาร่วมพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์ในการใช้ชีวิต โดยมีกำหนดการออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.30 – 15.00 น. เริ่มเดือนตุลาคมนี้ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี FM 89.5 MHz
.
เรียบเรียงโดย อาทิตยา ปักกะทานัง
รายงานโดย ดาริสา ตระกูลเง็ก