นักศึกษาปริญญาโท มทร.ธัญบุรี วิจัยและออกแบบหมวกคลุมศีรษะทารกแรกเกิดสำหรับเข้ารับการส่องไฟ ลดการระคายเคือง นำกลับมาใช้ได้

นายชนัญชิดา ณะสม นักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี คิดค้นผลงานวิจัย “หมวกคลุมศีรษะทารกแรกเกิดสำหรับเข้ารับการส่องไฟ” โดยมี รศ.ดร.สาคร ชลสาคร คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.ศุภนิชา ศรีวรเดชไพศาล อาจารย์สาขาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิจัย
.
โดย นายชนัญชิดา เปิดเผยว่า ทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง ต้องได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ ซึ่งขณะที่ส่องไฟต้องมีการปิดตาทารกแรกเกิด ตามโรงพยาบาลส่วนใหญ่ใช้แผ่นฟิล์มทึบแสงห่อด้วยผ้าก๊อซและปิดด้วยแถบกาวเหนียวหรือพลาสเตอร์ ขณะที่ส่องไฟผ้าปิดตาอาจเลื่อนหลุด หรือในเคสที่ต้องใช้พลาสเตอร์แถบกาวปิด เวลาที่ลอกหรือเปลี่ยนผ้า อาจทำให้ทารกเกิดความเจ็บปวดและเกิดรอยแดงหรือผื่นบริเวณรอบดวงตา จากปัญหาดังกล่าวจึงมีแนวคิดในการออกแบบหมวกคลุมศีรษะทารกแรกเกิดสำหรับเข้ารับการส่องไฟขึ้น โดยหมวกคลุมศีรษะทารกแรกเกิดสำหรับเข้ารับการส่องไฟ แบบมัดเชือกใต้คาง ได้รับความพึงพอใจระดับมาก สามารถป้องกันการเกิดรอยแดงบริเวณรอบดวงตา สวมใส่สะดวก มีความกระชับไม่เลื่อนหลุดง่าย ด้วยความคงทน ไม่ขาดง่าย ยิ่งซักยิ่งมีความอ่อนนุ่ม ส่งผลให้หมวกคลุมศีรษะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยนำไปซักและผ่านการฆ่าเชื้อ ทำให้ประหยัดทรัพยากร ลดการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง และประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลทารกแรกเกิดที่ได้รับการส่องไฟ จากการใช้ผ้าปิดตาแบบเดิมต้องมีการเปลี่ยนผ้าทารกแรกเกิดอย่างน้อย 3 แผ่นต่อวัน ราคาการอบฆ่าเชื้อแผ่นละ 30 บาท เสียค่าใช้จ่ายเท่ากับ 90 บาทต่อวัน
.
การศึกษาลักษณะและสมบัติทางกายภาพของผ้าที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบหมวกทารก ได้รับรางวัลระดับดีเด่น (Gold Award) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การนำเสนอผลงานภาคบรรยายโดดเด่นระดับชาติ The best Oral Presentation 2023 ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 13 ณ ศูนย์ประชุมนงนุชเทรดดิชั่นเซ็นเตอร์ฮอลล์ สวนนงนุชพัทยา ผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ นายชนัญชิดา ณะสม 062 232 3906
.
เรียบเรียงโดย อาทิตยา ปักกะทานัง
รายงานโดย ดาริสา ตระกูลเง็ก