มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ จ.สระบุรี ผลักดัน “สินค้าเผือกหอมบ้านหมอ” ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา

นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการ จ.สระบุรี เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้าเผือกหอมบ้านหมอ ให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ณ ห้องรับรองชั้น 4 ศาลากลาง จ.สระบุรี
.
จ.สระบุรี ได้ขอขึ้นทะเบียน “เผือกหอมบ้านหมอ” เป็นสินค้าสิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ หรือสินค้า GI กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้มีการจัดประชุมชี้แจงโครงการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้า GI เผือกหอมบ้านหมอ โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ซึ่งคณะทำงานเพื่อการพิจารณาคำขอ ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ และแหล่งที่มาของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ได้มีการลงพื้นที่ พิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและผลการตรวจสอบกระบวนการผลิต และเสนอรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ส่งหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้าเผือกหอมบ้านหมอ ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้า จำนวน 40 ราย
.
สำหรับ “เผือกหอมบ้านหมอ” ปลูกมากใน จ.สระบุรี ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอได้แก่ อ.บ้านหมอ อ.ดอนพุด และอ.หนองโดน เป็นเผือกหอมมีหัวขนาดใหญ่ สายพันธุ์เผือกหอมเชียงใหม่หรือเผือกหอมพิจิตร เนื้อเผือกมีสีขาวอมม่วงอ่อน มีเส้นใยสีม่วงกระจายทั่วหัว เมื่อนำมานึ่งหรือต้มเนื้อเผือกจะร่วนซุย และมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษกว่าเผือกหอมทั่วไป
.
เรียบเรียงและรายงานโดย อาทิตยา ปักกะทานัง