TotalSoundMagazine EP182 ดนตรีแนว Quiet strom เป็นดนตรีชวนฝัน ผสมผสานการแต่งเพลงใก้ออกมาฟังโรแมนติก หวานละมุน

TotalSoundMagazine EP182 ดนตรีแนว Quiet strom เป็นดนตรีชวนฝัน ผสมผสานการแต่งเพลงใก้ออกมาฟังโรแมนติก หวานละมุน
.
ดำเนินรายการโดย โยธิน ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์ www.totalsoundmag.com
.
ออกอากาศ 28 กันยายน 2566
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #sound #TotalSoundMagazine #RmuttRadioPodcast