มรดกไทย l ภาษาไทยในมุมมองต่างชาติ

มรดกไทย l ภาษาไทยในมุมมองต่างชาติ
.
ดำเนินรายการโดย อ.สมพงษ์ บุญหนุน
.
ออกอากาศ 4 พฤศจิกายน 2566
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #มรดกไทย #FM895 #ภาษาไทย