อพวช. เปิด “นิทรรศการมายาประดิษฐ์” ขับเคลื่อน “ซอฟต์พาวเวอร์”

RMUT TALK l อพวช. เปิด “นิทรรศการมายาประดิษฐ์” ขับเคลื่อน “ซอฟต์พาวเวอร์”

สัมภาษณ์ นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.)

อพวช. เปิด “นิทรรศการมายาประดิษฐ์” ขับเคลื่อน “ซอฟต์พาวเวอร์”
นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เปิด “นิทรรศการมายาประดิษฐ์” (Fascination of Film Making) มี ดร.กรรณิการ์ เฉิน รอง ผอ. อพวช. น.ส.อุมาภรณ์ เครือคำวัง ผอ.สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. ผศ.กิตติพร ชูเกียรติ ประธานหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคุณชญาณี ฉลาดธัญญกิจ อาจารย์ประจําคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมพิธีเปิดฯ ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สื่อมัลติมีเดียออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเพื่อการศึกษาหาความรู้หรือ เพื่อความบันเทิง ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โทรทัศน์ โฆษณา แอนิเมชัน เกม ดนตรี และดิจิทัลคอนเทนต์ฯ นับเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย “ซอฟต์พาวเวอร์” ของประเทศไทย NSM จึงได้พัฒนา “นิทรรศการมายาประดิษฐ์” (Fascination of Film Making) เพื่อบอกเล่าเรื่องราวเบื้องหน้าและเบื้องหลังอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมถือเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจทางการเรียนและประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ให้กับเยาวชน อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต
นิทรรศการมายาประดิษฐ์ ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรมากมาย อาทิ เครือข่ายนิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม, คณะนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด และหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) โดยหวังว่าเยาวชนและประชาชนทั่วไปจะได้สนุกสนานไปกับการเรียนรู้เบื้องหลังการทำภาพยนตร์ และสามารถนำความรู้นำไปต่อยอดและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน นำไปสู่ความเข้าใจและพัฒนาตนเองต่อไป
โดยภายในนิทรรศการฯ จัดแสดงออกเป็นทั้งหมด 3 โซน ได้แก่ โซนแรก “Welcome to The World of Cinematography” พาทุกคนไปค้นพบประวัติศาสตร์และเทคโนโลยีเบื้องหลังที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกและประเทศไทย โซนที่ 2 “Behind the Scenes” (Production & Career) จำลองขั้นตอนในส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ ตั้งแต่ Pre-production Production และ Post-production ผ่านชิ้นงานจัดแสดง สื่อมัลติมีเดีย และการทดลองทำจากประสบการณ์จริง รวมถึงนำเสนออาชีพต่างๆที่มีส่วนร่วมในการสร้างภาพยนตร์ในแต่ละขั้นตอน และโซนที่ 3 “The Red Carpet” จำลองบรรยากาศงานพรมแดงในการมอบรางวัลทางด้านภาพยนตร์ โดยมีส่วนจัดแสดงให้ความรู้เรื่องรางวัลที่มอบให้กับผู้คนในวงการภาพยนตร์ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง
“นิทรรศการมายาประดิษฐ์” (Fascination of Film Making) จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค.2567 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เปิดให้บริการวันอังคาร-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.30-15.00 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.30-17.00 น. (ปิดบริการทุกวันจันทร์) สอบถามโทร. 0- 2577- 9999 ต่อ 2122-2123 หรือ Facebook : NSM Thailand

รับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz วิทยุราชมงคลธัญบุรี
ออกอากาศ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
เวลา 14.00 – 14.30 น.
ผู้ดำเนินรายการ อาทิตยา ปักกะทานัง