TotalSoundMagazine EP200 การออกแบบจัดวางตำแหน่งเสียงต่างๆในการมิกซ์เพลง

TotalSoundMagazine EP200 การออกแบบจัดวางตำแหน่งเสียงต่างๆในการมิกซ์เพลงนั้น ผ่านช่วงเวลาการออกแบบมายาวนาน ในยุค60นิยมจัดวางตำแหน่งเสียงต่างจากปัจจุบัน
.
ดำเนินรายการโดย โยธิน ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์
.
ออกอากาศ 4 กุมภาพันธ์ 2567
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #sound #TotalSoundMagazine #RmuttRadioPodcast