English Around You l สำนวนภาษาอังกฤษที่มีต้นกำเนิดมาจากการกระทำหรือความประพฤติของมนุษย์

English Around You l สำนวนภาษาอังกฤษที่มีต้นกำเนิดมาจากการกระทำหรือความประพฤติของมนุษย์
– สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเงินและเศรษฐกิจที่น่าสนใจ
.
โดย อ.ชนฎนาถ จินศรี
และ อ.พุทธนาถ สวัสดิ์โยธิน

.
ออกอากาศ 2 เมษายน 2567
ติดตามรับฟังได้ทาง #RmuttRadio #Englisharoundyou #ภาษาอังกฤษ #สนทนาภาษาอังกฤษ #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #แกรมม่า #สำนวนอังกฤษ
———————————————————–

สำนวนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ
สำนวนภาษาอังกฤษที่มีต้นกำเนิดมาจากการกระทำหรือความประพฤติของมนุษย์

Add fuel to the flames
สำนวนนี้มีความหมายที่ตรงกับสำนวนไทยอย่างที่พูดกันว่า เอาน้ำมันไปราดกองไฟ นั่นคือ การกระทำใดๆ
ที่มีแต่จะทำให้สถานการณ์เลวร้ายขึ้น นั่นเอง
He did not complete the project, and his apologies added fuel to the flames because his
boss and his colleagues considered them unreasonable at all.
เขาไม่ทำโครงการให้เสร็จสิ้นและคำขอโทษของเขาก็มีแต่จะทำให้สถานการณ์แย่ลง
เพราะทั้งเจ้านายและเพื่อนร่วมงานเห็นว่าเป็นคำขอโทษที่ไม่มีเหตุผลเอาเสียเลย
 
All ears
          สำนวนนี้มีความหมายว่า ฟังอย่างตั้งใจ หรือ รับฟังด้วยความเอาใจใส่
I was all ears because I wanted to know his story.

ฉันตั้งใจฟังเพราะอยากรู้เรื่องราวที่เขาเล่า
 
Backseat driver
          ผู้โดยสารที่ให้คำแนะนำที่ไม่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นที่ต้องการของคนขับ ในภาษาอังกฤษเรียกว่า
Backseat driver นั่นเองค่ะ
Don’t be a backseat driver. She knows how to get to the hotel although we haven’t been
there before.
อย่าแนะนำอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์หน่อยเลย
เพราะเธอรู้ว่าจะไปถึงโรงแรมได้อย่างไรแม้ว่าเรายังไม่เคยไปมาก่อนก็ตาม
 
Balancing act
สำนวนนี้มีความหมายว่า สร้างสมดุลให้กับกิจกรรมหรือการกระทำต่างๆ
Performing a balancing act between work and family is important for women nowadays.
การสร้างสมดุลให้กับการทำงานและครอบครัวถือเป็นเรื่องสำคัญของผู้หญิงในปัจจุบันนี้
 
Bark up the wrong tree
สำนวนนี้หมายถึงการทำผิดพลาดเนื่องจากมีทัศนคติหรือความเชื่อที่ผิด
The boss barked up the wrong tree when he asked Jim to translate the contract. He did not
know French.
เจ้านายทำผิดพลาดไปเมื่อเขาขอให้จิมช่วยแปลสัญญา เพราะจิมไม่รู้ภาษาฝรั่งเศส
 

Bite the hand that feeds you
          สำนวนนี้แปลเป็นคำไทยๆ ได้ว่า อกตัญญู หรือ ไม่รู้บุญคุณคนที่ให้ความช่วยเหลือ นั่นเอง
If you say bad things about those who give you some help when needed, you are biting the
hand that feeds you.
ถ้าคุณพูดถึงคนที่ให้ความช่วยเหลือในทางเสียหาย คุณก็เป็นผู้ที่ไม่รู้จักบุญคุณของผู้อื่น
 
On the bottle
          สำนวนนี้หมายถึง ดื่มเหล้าอยู่เป็นประจำ
Since Darcy lost his job, he has been on the bottle.
ตั้งแต่ดาร์ซี่ตกงาน เขาก็ดื่มเหล้าเป็นประจำ
 
Breathe down one’s neck
          สำนวนนี้มีความหมายว่า จับตาดูการกระทำของผู้อื่นอย่างใกล้ชิดมากจนทำให้ผู้อื่นอึดอัด เหมือนกับก
ารหายใจรดต้นคอผู้อื่นนั่นเองค่ะ
Mary did not feel comfortable today because one of her colleagues seemed to breathe
down her neck all day at the office.
แมรี่รู้สึกอึดอัดเพราะเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งดูเหมือนจะจับตาดูการกระทำของเธอทุกฝีก้าวที่สำนักงานในวันนี้
 
เดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างการใช้สำนวนที่ให้มาเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับสภาพสังคม โดยเฉพาะประเด็นทางเศรษฐกิจ
ซึ่งการใช้สำนวนที่ให้มาสรุปความในการพูดนี้ จะทำให้ดูเก๋และทรงภูมิในเวลาเดียวกันได้ค่ะ เช่น
In solving recent economic problems in Thailand, the government cannot bark up the wrong
tree anymore. Doing so is like adding fuel to the flames, and make the situation even worse.

ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของไทยที่เป็นอยู่ขณะนี้
รัฐบาลไม่สามารถทำผิดพลาดจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอีกต่อไป
การกระทำเช่นนี้ก็เหมือนกับการเทน้ำมันเข้ากองไฟและยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีก
เห็นมั้ยคะ การใช้สำนวนให้ถูกต้อง
โดยการปรับให้เข้ากับบริบทในการสื่อสารก็จะทำให้ภาษาอังกฤษของเราดูดีขึ้นเยอะเลย
แล้วอย่าลืมนำไปฝึกกันบ่อยๆ นะคะ

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก https://www.oxbridge.in.th/

เดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ฟังพักฟังเพลงเพราะ ๆ ต่อ จากทางสถานี

แล้วกลับมาพบกับพวกเราในช่วงสุดท้ายของรายการ English around You ติดตามฟังกันให้ได้นะคะ

ว่าเราจะนำสำนวนอะไรมาฝากกัน อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะ

กลับมาพบกันต่อในช่วงที่ 2 ของรายการ English around You อีกแล้วนะคะ ทาง FM 89.5

Innovation for life นวัตกรรมเพื่อชีวิต

สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเงินและเศรษฐกิจที่น่าสนใจ
Labor of Love สำนวนนี้มีความหมายถึง งานที่ทำด้วยใจรัก จะได้สิ่งตอบแทนหรือไม่นั้น
ไม่สำคัญเพราะเป็นงานที่ทำด้วยความพอใจของแต่ละคนค่ะ
ตัวอย่าง  Although most of his time is dedicated to business, John likes to read for the blind
when he has free time. It’s his labor of love.
แม้ว่าเวลาส่วนใหญ่ของจอห์นจะทุ่มให้กับธุรกิจ แต่เมื่อมีเวลาว่าง เขาชอบอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟัง
เพราะเป็นงานที่เขาทำด้วยใจรัก

My favorite pastime is teaching English to the disadvantaged children. Although I do not get
paid at all, it is my labor of love.
(งานอดิเรกของดิฉันคือการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กด้อยโอกาส แม้ว่าจะไม่ได้ค่าตอบแทนก็ตาม
แต่ดิฉันก็ทำด้วยใจรัก) 

Keep one’s head above water สำนวนนี้แปลว่า พยายามไม่สร้างหนี้สินให้กับธุรกิจของตนเอง
ตัวอย่าง  Amidst the current economic crisis, small and medium businesses are trying very
hard to keep their head above water.
ในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจเช่นนี้
บรรดาธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางต่างพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะไม่สร้างหนี้สินให้กับตนเอง
 
Licence to print
money สำนวนนี้มีความหมายว่าการได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้ประกอบกิจการหรือกิจกรรมที่ได้รายไ
ด้โดยง่าย
A five-year contract to translate the website for this company is a licence to print money.
สัญญาการแปลเว็บไซต์ระยะเวลาห้าปีให้กับบริษัทนี้ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้อย่างง่ายดายประเภทหนึ่ง
 
Make ends meet สำนวนนี้ใช้กันบ่อยทีเดียวทั้งในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
มีความหมายถึงการใช้เงินแบบชักหน้าไม่ถึงหลัง หรือเดือนชนเดือนนั่นเอง
ตัวอย่าง With four children and a mother to take care of, Tim found that his salary could not
help him make ends meet.
เนื่องจากต้องดูแลลูกๆ สี่คนและแม่อีกหนึ่งคน ทิมพบว่าเงินเดือนที่มีไม่สามารถช่วยให้เขาชักหน้าให้ถึงหลังได้
 

See color of someone’s
money สำนวนนี้หมายถึงความต้องการให้แน่ใจว่าบุคคลที่เราเกี่ยวข้องทางธุรกรรมนั้นจะมีเงินให้เราจริงๆ ก่อ
นที่จะตกลงทำธุรกิจกัน
ตัวอย่าง Before shipping the goods, I have to see color of money of a company that make
an order.
ก่อนจะส่งสินค้า ผมจำเป็นต้องแน่ใจว่าบริษัทที่สั่งสินค้านั้นมีเงินจ่ายจริงๆ
 
Nest egg แปลสำนวนนี้ง่ายๆ เลยว่า “เงินออม” ค่ะ เช่น
Ten per cent of one’s salary should be deposited in a savings account as a nest egg when
he or she unemployed or retire.
คนเราควรออมเงินร้อยละ 10 จากเงินเดือนที่ได้รับเพื่อใช้ในกรณีตกงานหรือเกษียณอายุ
Parents should raise awareness of their children about saving nest egg when they grow old.
 (พ่อแม่ควรมีส่วนปลูกฝังลูกๆ ให้รู้จักเก็บออมไว้ใช้จ่ายยามแก่ตัวลง)
 Play the market สำนวนนี้หมายถึงการซื้อหุ้นเพื่อขายเก็งกำไร เข้าทำนอง จับเสือมือเปล่า ยังไงล่ะคะ
Despite serious warning of his broker, Dan is still playing the market.
โดยไม่สนคำเตือนอย่างจริงจังของนายหน้าค้าหุ้น แดนยังคงซื้อหุ้นเพื่อขายเก็งกำไรต่อไป
 
On a shoestring สำนวนนี้เป็นความเปรียบจ้ะ
หมายถึงการดำเนินชีวิตหรือทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยใช้จ่ายเงินน้อย
When I was a master degree student in England, I had to be on a shoestring because the
cost of living there was high.
ตอนที่ผมเป็นนักศึกษาปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ ผมต้องอยู่อย่างประหยัดเพราะค่าใช้จ่ายที่นั่นสูง

  

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก https://www.oxbridge.in.th/