เพลินภาษานานาสาระ l ทำไมคมเฒ่าคนแก่ เรียกสีน้ำเงิน ว่า สีเขียว

เพลินภาษานานาสาระ l ทำไมคมเฒ่าคนแก่ เรียกสีน้ำเงิน ว่า สีเขียว
ที่คนแก่เรียกสีน้ำเงินว่าสีเขียวเพราะเดิมคนไทยจัดสีน้ำเงินเป็นซับเซตของสีเขียวอย่าง สีเขียวขาบ หรือสีครามจะอยู่ระหว่างสีเขียวกับสีม่วง เลยทำให้เวลาเรียกรวมๆเป็นสีเขียว

ดำเนินรายการโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล