ชวนกันมานั่งคุย BY BUSIT [EP.34] 13 มิถุนายน วันเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ

ชวนกันมานั่งคุย BY BUSIT [EP.34] 13 มิถุนายน วันเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ

13 มิถุนายน วันเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลา จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ
ตั้งเเต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
โดยภายในงานมีกิจกรรมดังนี้
๑. พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ-ลานพระอนุสาวรีย์
๒. พิธีวางพวงมาลา
๓. พิธีสงฆ์

รับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz Innovationforlife วิทยุราชมงคลธัญบุรี
ออกอากาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 14.30 – 15.00 น.
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ศนียา พันธ์ศรี
แขกรับเชิญ ผศ.สาโรจน์ ไวยคงคา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มทร.ตะวันออก
เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ