มทร.อีสาน จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 เสริมความรู้ สร้างความเข้าใจ แนะแนวทางสู่การเป็นนักศึกษารั้วแคแสด

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ของ มทร.อีสาน นครราชสีมา ซึ่งมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย และนักศึกษาใหม่ จำนวนกว่า 4,721 คน ร่วมในพิธีปฐมนิเทศอย่างพร้อมเพรียงและอบอุ่น โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ผ่านสื่อวิดีทัศน์
.
จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน ได้มาพบปะนักศึกษาเพื่อแสดงความยินดี กล่าวต้อนรับ และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 หรือ แคแสดช่อที่ 20 ตะโกรายรุ่นที่ 69 ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาใหม่ได้รับฟังการบรรยายให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และแนะแนวทาง เกี่ยวกับการใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการเรียน การสอน การติดต่อสอบถาม ช่องทางการติดต่อประสานงานทั้งวิชาการ และด้านกิจกรรม พร้อมทั้งการแนะนำสถานที่ต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาใหม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการศึกษาหาความรู้ภายใต้รั้วแคแสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับชมการแสดงจากผู้นำเชียร์ของมหาวิทยาลัย
.
สำหรับในปีนี้ มทร.อีสาน ได้รับเกียรติจาก ดร.นวลพรรณ ล่ำซํา CEO บมจ.เมืองไทยประกันภัย และนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทเรียนที่มีความหมาย ทั้งในและนอกห้องเรียน” ผ่านทางระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) ซึ่งได้สร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาอย่างดียิ่ง และท้ายโครงการนักศึกษาใหม่ยังได้รู้จักกับผู้นำองค์กรนักศึกษา ซึ่งจะเป็นตัวกลางของนักศึกษาในการประสานงานกับมหาวิทยาลัยสู่ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มีประโยชน์และสร้างสรรค์ ต่อไป
.
วราภรณ์ นามบุตร งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มทร.อีสาน รายงาน