มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 “บัวสวรรค์ รุ่น 50”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 ทั้ง 12 คณะ จำนวนกว่า 6,000 คน ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
.
สำหรับกิจกรรมในการปฐมนิเทศ ประกอบด้วย โดย รศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด เป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมผู้บริหาร และคณบดีคณะต่างๆ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่, การให้ความรู้และการใช้ชีวิตในรั้ว มทร.ธัญบุรี โดยหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย, กิจกรรม Show and share Rmutt alumni แบ่งปันประสบการณ์ผ่านการเล่าเรื่องจากรุ่นพี่ศิษย์เก่าของ มทร.ธัญบุรี, กิจรรมสัมพันธ์บันเทิง เล่นเกมตอบคำถาม โดยชมรมสันทนาการ, ขบวนอัญเชิญตรามหาวิทยาลัย ธงมหาวิทยาลัย ธงประจำคณะ, พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ “บายศรีสู่ขวัญ ฉุยฉายสู่ขวัญธัญบุรี”, ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กล่าวนำนักศึกษาบัวสวรรค์ รุ่น 50 เข้าสู่การมอบตัวเป็นศิษย์ และกิจกรรมการผูกข้อมืออวยพรจากคณาจารย์
.
สามารถติดตามภาพบรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 ได้ที่ Facecook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
.
เรียบเรียงและรายงานโดย อาทิตยา ปักกะทานัง