มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการ “การแข่งขันสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติ” Creating Automatic Robot Competition 2024 (CARC 2024)

มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดยรศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ “การแข่งขันสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติ” Creating Automatic Robot Competition 2024 (CARC 2024) ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิรลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี” ดร.นวลวรรณ ชะอุ่ม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการตัดสินผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้ร่วมกล่าวถึงความร่วมมือในการจัดโครงการครั้งนี้ และผศ.ดร.เจษฎาพร สถานทรัพย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎีและได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการระดมความคิด แลกเปลี่ยนความรู้ในการสร้างและควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ มีการวางแผนการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี และเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทหุ่นยนต์โบว์ลิ่ง สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี จำนวน 11 ทีม และ 2ประเภทหุ่นยนต์โครน สำหรับนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) จำนวน 25 ทีม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
.
อินทิรา ไทยศรี นักประชาสัมพันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์ รายงาน