จิตวิทยากับครูยุ้ย l รับมือ มนุษย์ลุง มนุษย์ป้า

#จิตวิทยากับครูยุ้ย l รับมือ มนุษย์ลุง มนุษย์ป้า
.
ดำเนินรายการโดย ธีรวดี ยิ่งมี
Teeravadee Yingmee
และ ผศ.ณัฏฐพงศ์ ชูทัย
.
ออกอากาศ [ 10 กรกฎาคม 2562 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #จิตวิทยากับครูยุ้ย #FM895