ที่นี่RMUT l ราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ “สิงห์อาสา” ชวนคนว่างงานอบรมสร้างทักษะด้านงานช่าง ระยะสั้น 12 ชั่วโมง จบหลักสูตรประกอบอาชีพได้ทันที

#ที่นี่RMUT l- ราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ “สิงห์อาสา” ชวนคนว่างงานอบรมสร้างทักษะด้านงานช่าง ระยะสั้น 12 ชั่วโมง จบหลักสูตรประกอบอาชีพได้ทันที
– บริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เริ่มหลักสูตร Non Degree วิชาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงธุรกิจ สร้างนักวิเคราะห์ธุรกิจยุคใหม่หลังหมดโควิด-19
– ราชมงคลธัญบุรี คว้ารางวัล Platinum Award รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563”
.
ออกอากาศ[10 สิงหาคม 2563 ] ดำเนินรายการโดย ดาริสา ตระกูลเง็ก
ติดตามรับฟังได้ทาง #ที่นี่RMUT #ราชมงคล #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #9ราชมงคล #โควิด19 #COVID19 #สิงห์อาสา #คนว่างงาน #อบรมระยะสั้น #มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ