ที่นี่RMUT l มทร.ธัญบุรี MOU สอศ. สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

ที่นี่RMUT l – มทร.ธัญบุรี MOU สอศ. สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พัฒนากำลังคนด้านการศึกษา ยกระดับสมรรถนะวิชาชีพ
– 9 ราชมงคล เสริมพลัง ผลักดันนวัตกรรมยั่งยืนและขับเคลื่อนวิถีชีวิตยุคต่อไปด้วยต้นแบบ BCG
– นักวิจัยและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี คิดค้น ‘ไข่มุกไข่ผำ’ เมนูใหม่ของคนรักสุขภาพ
.
ดำเนินรายการโดย ดาริสา ตระกูลแง็ก
.
ออกอากาศ 7 กันยายน 2566
ติดตามรับฟังได้ทาง #ที่นี่RMUT #ราชมงคล #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #9ราชมงคล #ไข่มุกไข่ผำ #นวัตกรรมยั่งยืน #อาชีวศึกษา