ที่นี่RMUT l อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เผย ร.ร.ในเครือข่ายเรียกร้องให้เพิ่มยอดโควตา หลังพบนักเรียนสนใจเข้าศึกษาต่อเพิ่มขึ้น

ที่นี่RMUT l – อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เผย ร.ร.ในเครือข่ายเรียกร้องให้เพิ่มยอดโควตา หลังพบนักเรียนสนใจเข้าศึกษาต่อเพิ่มขึ้น
– มทร.ล้านนา ตาก สืบสานงานทำมือ ประดิษฐ์กระทงกะลา เตรียมพร้อมร่วมงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง จังหวัดตาก
– มทร.ศรีวิชัย ตรัง ส่งมอบลูกพันธุ์หอยนางรม สร้างอาชีพทางเลือกให้กับชุมชนชายฝั่งตรัง
.
ดำเนินรายการโดย ดาริสา ตระกูลแง็ก
.
ออกอากาศ 21 กันยายน 2566
ติดตามรับฟังได้ทาง #ที่นี่RMUT #ราชมงคล #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #9ราชมงคล #กลุ่มราชมงคล