จิตวิทยากับครูยุ้ย l การฟังที่ดี

#จิตวิทยากับครูยุ้ย l การฟังที่ดี
.
ดำเนินรายการโดย ธีรวดี ยิ่งมี
Teeravadee Yingmee
และ ผศ.ณัฏฐพงศ์ ชูทัย
.
ออกอากาศ [ 21 สิงหาคม2562 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #จิตวิทยากับครูยุ้ย #FM895