FaceTheFact l การวิ่งเทรลแบบเป๊ะปัง และ บั้นปลายชีวิตในแบบครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน


#FaceTheFact l การวิ่งเทรลแบบเป๊ะปัง และ บั้นปลายชีวิตในแบบครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน
.
คุณ ปวีณ์พร สิทธิประเสริฐ นักวิ่งสูงวัยสายเป๊ะ ในวัย 57 ปี เป็นผู้หลงใหลการวิ่งเทรลมาเป็นเวลา 6 ปี แล้ว สาเหตุ เมื่ออายุ 51 ปี มีปัญหาสุขภาพ โคเรสเตอรอลสูง และต้องรับประทานยาตามแพทย์สั่ง แต่เธอเลือกดูแลตัวเองโดยการออกกำลังการและเลือกวิธีวิ่งเทรล แม้ว่าจะเป็นการวิ่งที่ยากลำบากเพราะต้องวิ่งท่ามกลางธรรมชาติ ป่า เขา ทุ่งหญ้า แต่เมื่อจบการวิ่งทุกครั้ง ผลที่ได้คือ แข็งแรง ได้สร้างสมาธิ ได้สัมผัสธรรมชาติ นอกจากนั้นทุกครั้งที่เธอวิ่งเธอจะจัดเต็มทั้งเสื้อผ้า หน้า ผม สร้างความสดชื่นให้กับตัวเองและคนรอบข้าง

ในส่วนของ ครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน ได้ให้มุมมองที่น่าสนใจในงานเสวนา สูงวัยอย่างมีพลังในโลกยุคดิจิทัล จัดโดย สสส. และ Japan Foundation ครูเล็กให้ข้อคิดว่า “ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิต ดิฉันจะไม่มองโลกเหมือนคนอื่น เพราะทุกการเปลี่ยนแปลงมันคือ Start Up เราต้องเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีกว่า เราจะแก้ปัญหาอย่างไร อย่างผู้รู้และมีความสุข” นอกจากนั้นครูเล็กยังมีมุมมองเชิงบวก เช่น “ต้องไม่เชยแค่การแต่งตัวแต่ต้องไม่เชยเรื่องความคิดด้วย” ครูเล็กชอบความทันสมัย การอ่าน การดู เพื่อตามโลกให้ทัน (ข้อมูลจาก https://manoottangwai.com/watch/view/the-o-idol-trail-running/ และ www.younghappy.com)
.
ดำเนินรายการโดย ผศ.สุภาพร แพรวพนิต และ ดร.ภัสสร สังข์ศรี
.
ออกอากาศ [24 สิงหาคม 2563 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #Facethefact #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #ผู้สูงวัย #ผู้สูงอายุ #รู้ต่างวัย