จิตวิทยากับครูยุ้ย l ขยันอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

#จิตวิทยากับครูยุ้ย l ขยันอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
.
ดำเนินรายการโดย ธีรวดี ยิ่งมี
Teeravadee Yingmee
และ ผศ.ณัฏฐพงศ์ ชูทัย
.
ออกอากาศ [ 28 สิงหาคม2562 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #จิตวิทยากับครูยุ้ย #FM895